Solidariteits-kas

Rheden, juni 2018.

 

Solidariteitskas?

In de Bijbel (Nieuwe Bijbelvertaling) is het woord solidariteit slechts één keer te vinden. Die ene zin is echter heel krachtig en veelzeggend. “En houd de liefdadigheid en onderlinge solidariteit in ere, want dat zijn offers waarin God behagen schept.” (Hebreeën 13:16)

Door uw bijdrage - een offer - aan de Solidariteitskas houdt u de onderlinge solidariteit tussen gemeenten in ere. Zo ondersteunen gemeenten elkaar om levendig en krachtig midden in de wereld te staan. Sommige gemeenten lopen tegen grenzen aan. Aan ideeën ontbreekt het niet, maar wel aan menskracht, ruimte of geld. Voor hen is er de Solidariteitskas.

Wat is de Solidariteitskas?

De solidariteitskas wordt gevuld door een vaste jaarlijkse bijdrage vanuit plaatselijke gemeenten binnen de Protestantse Kerk. Bijdragen uit de solidariteitskas zijn altijd tijdelijk, maar bedoeld om een gemeente duurzaam op weg te helpen. Elkaar de helpende hand bieden, zo dragen we samen en delen we met elkaar.

De Generale Kas van de PKN vraagt van haar leden jaarlijks €10,-. Van dit bedrag gaat 50% via de solidariteitskas naar de gemeentes die hulp nodig hebben en  50% is bestemd voor de eigen gemeente.

Het aantal belijdende leden van onze gemeente is nu in 2018; 523. Vanuit de landelijke kerk wordt op basis van dit aantal aan onze gemeente een vaste heffing in rekening gebracht van € 5,- per belijdend lid, in totaal dus 523 x € 5,- = € 2.615,-. Als ieder belijdend lid € 10,- overmaakt, resteert voor onze gemeente per saldo een netto-opbrengst van € 2.615,-. De ervaring leert echter, dat een deel van de belijdende leden de acceptgiro niet in vullen. Ook voor deze niet bijdragende leden moet € 5,- worden betaald.

Ten slotte
Het advies moge duidelijk zijn: vergeet toch niet uw bijdrage aan de solidariteitskas over te maken! U helpt daarmee niet alleen andere zustergemeenten binnen onze kerk, maar ook onze eigen gemeente. Van harte aanbevolen dus – alvast dank voor uw bijdrage!

Met vriendelijk groet,

Het College van Kerkrentmeesters.