Werk in de kerkelijke gemeente

Het pastorale en diaconale werk in onze kerkgemeenschap wordt uitgevoerd door Pastorale teams.

 
Deze teams werken nauw samen met de wijkouderlingen, wijkdiakenen en de predikant. Samen proberen zij om zo naar elkaar en naar de gemeente om te zien.

Het kan natuurlijk ook zijn dat u zelf een gesprek of begeleiding wenst bij een belangrijke gebeurtenis in uw leven. Dit kunt u dan kenbaar maken aan uw wijkteam-medewerker, uw ouderling of de predikant.

Doordat ziekenhuizen uit privacyoverwegingen niet meer automatisch de thuisgemeente in kennis stellen van een opname geldt dit in het bijzonder bij een ziekenhuisopname.

Klik voor meer informatie op PASTORALE TEAMS