Pastorale teams

Pastorale teams

Sinds vier jaar is de organisatie van het pastoraat gebaseerd op leeftijdsgroepen. De benadering van de leden kan daardoor gerichter en beter afgestemd zijn.
Ds. Lisette van Buuren is verantwoordelijk voor de mensen in team 4A en kan ook worden ingezet bij crisispastoraat en rouwdiensten.

Als u een gesprek wenst kunt u zich daarvoor wenden tot de coördinator van het team.

 

 

INDELING EN SAMENSTELLING PASTORALE TEAMS

Team 1      (20 - 39 jaar)    Telefoon     
Coördinator    
Vacature       
Teamleden    
Marije Verkerk-Prins              W. Barentszstraat 15 026 848 63 38
     
Team 2  (40 - 49 jaar)  
Coördinator     
Nolleke Westerdijk    J.P. Coenstraat 23 026 495 48 92
Teamleden     
José Kip Europalaan 18 026 495 43 17
Marjolein Prent Arnhemseweg 60 026 379 47 83
Wilma Simonse-Liet       Brinkweg 28 026 495 21 53
     
Team 3  (50 - 59 jaar)  
Coördinator    
Marleen Grotenbreg Holtbankseweg 4 026 321 68 63
Teamleden    
Marianne Prins J.P. Coenstraat 8 026 495 16 94 
Greet Stielstra Oranjeweg 232  026 495 49 58
Kari van Hoytema (diaken) Europalaan 61 026 495 30 87
     
Team 4 A (60 +) Ds. Lisette van Buuren  
Lisette van Buuren Pinksterbloemstraat 25 026 379 84 00
Coördinator    
vacature      
Teamleden    
Lieke Kuyper  Willem Bontekoestraat 8 026 495 11 59
Katri Schrijvers Arnhemsestraatweg 147 026 495 03 99
Gerrit de Zwaan Arnhemsestraatweg 46 - 48 026 495 29 07
     
Team 4 B (60 +)   
Coördinator    
Rients Stielstra Oranjeweg 232 026 495 49 58
Teamleden    
Teuni van Dommelen Valkenbergerweg 3 026 495 11 84
Marga Otter Weth. Winterinkstraat 64 026 495 51 39
Thea de Kreek Koningsland 6 026 495 26 06
Netty Matser Weth. Winterinkstraat 27 026 495 39 70
José Gargoski  Waardweg 28 026 750 33 02
     
Team 5  (Rhederhof)  
Coördinator    
Annie Jansen Arnhemseweg 15 026 495 39 69
Teamleden    
Miep Amorison Europalaan 13 026 495 36 81
Joke Kortschot IJsselsingel 33 026 495 90 77
Mechteld Kranenburg Holtrichterstraat 36 026 495 26 62
Fenny Otter Koningsland 35 026 495 27 24
Henk Otter Koningsland 35 026 495 27 24
Leida Woerts Dorpsstraat 47 C 026 495 39 90
Tineke Ypma Kerkstraat 3 026 495 46 08