Overige groepen

De werkgroepen zijn zoveel als mogelijk ingedeeld naar onderwerpen als Vorming en toerusting, Contactgroepen.

Soms is een goede indeling daarbij niet helemaal mogelijk. Misschien omdat het eenmalige activiteit
betreft of meer passend bij alle onderdelen.

In dit geval treft u onder Overige groepen ..... de Bloemengroep, de werkgroep Onderhoud begraafplaats De Pinkel en, werkgroep Kerstmarkt en de werkgroep Website aan. 

Onder de links hiernaast treft uitgebreide informatie van deze onderdelen aan.

                     

             Bloemengroep       Onderhoudsgroep    Kerstmarktgroep