Kerkblad Ontmoeting

Ontmoeting jubOntmoeting is een gezamenlijke uitgave van de Protestantse Gemeente te Rheden en van de Protestantse Gemeente Ellecom-De Steeg. Het blad verschijnt tienmaal per jaar. In de maanden juli en augustus en rond de jaarwisseling verschijnen gecombineerde nummers.

In het kerkblad treffen abonnees naast gegevens over kerkdiensten en activiteiten ook In memoria en nieuws uit de verschillende colleges en werkgroepen aan. Er wordt verslag gedaan van recente gebeurtenissen binnen de kerkgemeenschappen en vooruitgeblikt naar de komende activiteiten. Verder wordt financiële informatie gegeven, zoals opbrengsten van collectes en giften, begrotingen en jaarrekening van de kerken en diaconieën. Tenslotte staan in het blad ook inhoudelijke artikelen over geloof en maatschappij, alsmede een maandelijkse column.
Het geheel wordt veelal verfraaid met foto’s van de verschillende activiteiten.

REDACTIE

De redactieleden van Ontmoeting zijn … 
Mevr. R. Hulsman, mevr. I. van Huissteden, ds. G. Bomer, dhr. F. Vos.
Zij worden geassisteerd door mevr. S. Graver, mevr. T. Havinga, mevr. B. Meerburg, dhr. J. ter Avest en dhr. H. Hofenk als medewerkers.
Eindredacteur van Ontmoeting is mevr. I. van Huissteden, tel. 026 495 45 79

KOPIJ
Hebt u kopij voor Ontmoeting? Dan deze graag bij voorkeur digitaal aanleveren op het e-mail adres ontmoeting.rheden@gmail.com 

Inleverdata van kopij:

Verschijningsdatum kerkblad:       Sluitingsdatum inlevering kopij: 
01 sep 2019 21 aug 2019
04 okt 2019 25 sep 2019
03 nov 2019 30 okt 2019
04 dec 2019 27 nov 2019
16 jan 2020 08 jan 2020
28 febr 2020 19 feb 2020
02 apr 2020 25 mrt 2020
30 apr 2020 22 apr 2020
03 juni 2020 27 mei 2020
01 juli 2020 24 juni 2020

ABONNEMENTEN

De abonnementsprijs van Ontmoeting bedraagt € 18,50 per jaar, een digitaal abonnement (PDF) € 12,50 per jaar.

Contactpersoon voor abonnementen / wijzigingen / bezorging is de heer C. Kelderman, tel. 026 495 51 70.
De financiële administratie wordt verzorgd door mevrouw L. Kooy, tel. 026 495 5545.

Wilt u zich ook aanmelden als abonnee of een wijziging doorgegeven?
Klik dan op abonnement kerkblad ONTMOETING.