Kerkblad Ontmoeting

Ontmoeting jubOntmoeting is een gezamenlijke uitgave van de Protestantse Gemeente te Rheden en van de Protestantse Gemeente Ellecom-De Steeg. Het blad verschijnt tienmaal per jaar. In de maanden juli en augustus en rond de jaarwisseling verschijnen gecombineerde nummers.

In het kerkblad treffen abonnees naast gegevens over kerkdiensten en activiteiten ook In memoria en nieuws uit de verschillende colleges en werkgroepen aan. Er wordt verslag gedaan van recente gebeurtenissen binnen de kerkgemeenschappen en vooruitgeblikt naar de komende activiteiten. Verder wordt financiële informatie gegeven, zoals opbrengsten van collectes en giften, begrotingen en jaarrekening van de kerken en diaconieën. Tenslotte staan in het blad ook inhoudelijke artikelen over geloof en maatschappij, alsmede een maandelijkse column.
Het geheel wordt veelal verfraaid met foto’s van de verschillende activiteiten.

REDACTIE

De redactieleden van Ontmoeting zijn … 
Mevr. R. Hulsman, mevr. I. van Huissteden, mevr. E. van Ommen, ds. G. Bomer, dhr. F. Vos en dhr. J.A. van den Berg.
Zij worden geassisteerd door mevr. S. Graver, mevr. T. Havinga, mevr. B. Meerburg, dhr. J. ter Avest, dhr. J. Gronouwe en dhr. H. Hofenk als medewerkers.
Eindredacteur van Ontmoeting is mevr. I. van Huissteden, tel. 026 495 45 79

KOPIJ
Hebt u kopij voor Ontmoeting? Dan deze graag bij voorkeur digitaal aanleveren op het e-mail adres ontmoeting.rheden@gmail.com 

Inleverdata van kopij:

Verschijningsdatum kerkblad:       Sluitingsdatum inlevering kopij: 
02 sep 2018 22 aug 2018
04 okt 2018 26 sep 2018
03 nov 2018 24 okt 2018
07 dec 2018 28 nov 2018
16 jan 2019 09 jan 2019
02 mrt 2019 20 feb 2019
05 apr 2019 27 mrt 2019
04 mei 2019 24 apr 2019
01 juni 2019 20 mei 2019
05 juli 2019 26 juni 2019

ABONNEMENTEN

De abonnementsprijs van Ontmoeting bedraagt € 18,50 per jaar, een digitaal abonnement (PDF) € 12,50 per jaar.

Contactpersoon voor abonnementen / wijzigingen / bezorging is de heer C. Kelderman, tel. 026 495 51 70.
De financiële administratie wordt verzorgd door mevrouw L. Kooy, tel. 026 495 5545.

Wilt u zich ook aanmelden als abonnee of een wijziging doorgegeven?
Klik dan op abonnement kerkblad ONTMOETING.