Groothuisbezoeken


Algemene omschrijving activiteiten

 

Het groothuisbezoek is een plek, waar wij elkaar kunnen ontmoeten, elkaar beter leren kennen, om samen te praten en na te denken over wat voor ons van belang is.
Het onderwerp is dit jaar: Heilige teksten. 

Teksten kunnen heilig zijn voor mensen, ze bieden inspiratie, troost en inzicht. Teksten kunnen iets van het geheim vermoeden. De Heilige Schrift zo vol tegenspraak, zo menselijk, zo goddelijk.

In een boeiend gesprek tussen ds. W.Barnard en Annemiek Schrijver in het programma van de IKON “Het Vermoeden” komt veel aan de orde over geloof, liturgie, symboliek, zingen en psalm 84, de heilige tekst van ds. Barnard. We willen met elkaar in gesprek n.a.v. deze uitzending en over voor ons 'heilige' teksten. De data van de groothuisbezoeken staan vermeld in het jaarrooster en op het antwoordformulier.

Iedereen is welkom om aan deze groothuisbezoeken deel te nemen.  

De data worden steeds vermeld in de Agenda.