Condities koren zondagmiddagconcerten Groep Cultuur


De doelstelling van Groep Cultuur is om de Dorpskerk van Rheden naast de zondagse erediensten ook dienstbaar te maken voor culturele activiteiten en zo een bijdrage te leveren aan de instandhouding van dit oudste monument van het dorp Rheden.

Groep Cultuur stelt zich daarbij voor dat een ieder in de gelegenheid moet zijn een dergelijke activiteit bij te wonen.

Voor het bezoeken van de zondagmiddagconcerten wordt daarom geen entree gevraagd maar aan het eind van het concert een vrijwillige bijdrage in de vorm van een collecte.

Om deze "laagdrempelige" concerten te kunnen aanbieden wordt van koren en ensembles verwacht akkoord te gaan onder de volgende condities:

De opbrengst van de aan het eind van het concert te houden collecte wordt gelijkelijk verdeeld: 
Zowel het koor / het ensemble als Groep X ontvangen dus 50% van de opbrengst, met dien verstande dat het koor / het ensemble minimaal € 100,00 ontvangt.