College van Predikanten en Ouderlingen

Het College van predikanten en ouderlingen vergadert minimaal zes keer per jaar.
Aan de orde komen, naast een inhoudelijk onderwerp en mededelingen uit de wijkteams, voornamelijk
onderwerpen die aangereikt  worden door het moderamen en de wijkteams.

De taken van ouderlingen zijn onder meer:

-    de zorg voor het pastoraat binnen hun wijk;
-    het van tijd tot tijd bijeenroepen en voorzitten van het wijkteam;
-    participeren in de uitvoering van het pastorale werk in de wijk;
-    organiseren en samen met een predikant leiding geven aan de “groothuisbezoeken”;
-    diverse taken in en rondom de erediensten;
-    afvaardiging naar moderamen en classis.

Samenstelling (alfabetisch) van het College van Predikanten en Ouderlingen:

ds. D. Floors Kerkstraat 27 tel. 026 495 34 87 predikant / voorzitter
mevr. E. van Hout    Massenweg 24        tel. 026 495 32 19     ouderling / tevens    
      coörd. pastoraal team 4 B
mevr. A. Jansen Arnhemseweg 15 tel. 026 495 39 69 coörd. pastoraal team 5 
mevr. R. de Kort-Griffioen   Gasthuisbouwing 20 tel. 026 495 34 59 secretaris / tevens coörd. 
      pastoraal teaum 3
dhr. H. Lodder Arnhemseweg 134 tel. 026 495 42 91 jeugdouderling / tevens
      coörd. pastoraal team 1
dhr. R. Stielstra Orajenweg 232 tel. 026 495 49 58 ouderling
mevr. M. Verkerk-Prins Willem Barentszstraat 15    tel. 026 848 63 38 jeugdouderling
mevr. N. Westerdijk-de Heer   J.P. Coenstraat 23 tel. 026 495 48 92 coörd. pastoraal team 2
vacature     ouderling / tevens
      coörd. pastoraal team 3