College van Kerkrentmeesters

In opdracht van kerkenraad draagt het College van kerkrentmeesters (CvK) zorg voor alle vermogens-rechtelijke aangelegenheden die niet diaconaal van aard zijn. Dit betekent dat het CvK ondersteunend is bij het in stand houden van de middelen om kerkgemeenschap in Rheden te kunnen zijn.

Het betreft:

-    Financiële zaken
Het beheren van de financiën, verrichten van de financiële administratie, opstellen van de begroting en samenstellen van de jaarrekening en geldwerving;

-    Organisatie
Het meewerken aan de totstandkoming en het bewaken van het beleidsplan en beheren van het ledenbestand en archiefbeheer. Tevens is het CvK de juridische vertegenwoordiger als rechtspersoon voor de Protestantse Gemeente Rheden;

-    Personele aangelegenheden
Zorg dragen voor medewerkers die onder verantwoordelijkheid van het College van kerkrentmeesters werkzaamheden verrichten;

-    Gebouwen & Outillage
Beheer en onderhoud van de kerk, het kerkelijk centrum “Jonkvrouwe Brantsen”, de pastorie en (naar vermogen) de begraafplaats aan de Pinkelseweg.

Samenstelling (alfabetisch) van het College van Kerkrentmeesters:

dhr. K. van den Haak    Pinkelseweg 15 tel. 026 495 35 24     voorzitter 
mevr. W. ter Horst Worth Rhedenseweg 21  tel. 026 364 44 69 aandachtsgeb. Cultuur 
dhr. W. Jacobs De Del 13     tel. 026 495 35 55     penningmeester 
mevr. M.L. Kooij Rozenbos 17 tel. 026 495 55 45 administrateur    
dhr. H. Ouwerkerk  Arnhemseweg 114 tel. 06-51624432 secretaris