Catechese

Lokatie: Jonkvrouw Brantsencentrum

Provider - keuzecatechese: “ Het Verhaal doorgeven…  ga er maar aan staan! “

Inmiddels gaat deze catechesemethode voor jongeren na de basisschool het zevende seizoen in.

Wat hebben we zoal gedaan in het afgelopen seizoen ? 
We speelden het spel “Quest”, een spel met verrassende vragen en daarbij horende muziekfragmenten en we speelden bijbels hints. We keken naar de prachtige film “ De Vliegeraar”.
We keken over de grens met Tom Smeitink, die ons vertelde over zijn bezoek aan Zambia samen met andere leerlingen van zijn middelbare school. Enkelen werkten mee aan de jeugddienst die als thema had “Waar wacht je op ?“ We ontmoetten elkaar, luisterden naar elkaar en hadden gesprekken met elkaar.
Uit de oudste groep van 16 – 18 jaar namen we afscheid van Michael en Felix van Amersfoort, Tom Elderman, Carlo Floors, Carine Schaap. Een flinke aderlating is dat, maar als team willen we deze jongeren zeer hartelijk bedanken voor hun deelname en betrokkenheid in de afgelopen jaren en we wensen ze alle goeds op hun verdere weg!

De Provider-formule zal in het nieuwe seizoen enigszins veranderen.

Het is de bedoeling, dat we gezamenlijk starten met een kort start-weekend. We vertrekken aan het eind van de zaterdagmiddag en komen begin zondagmiddag terug.
Verder zullen we de data en het programma aan het begin van het nieuwe seizoen met elkaar vastleggen.
Daarnaast zal er een groter beroep op de ouders gedaan worden. Geloofsopvoeding – en Provider is daar een deel van – kan niet zonder de inzet en betrokkenheid van de ouders van jongeren.

Als team rekenen we op jullie. Het Verhaal doorgeven wordt steeds complexer. Ga er maar aan staan ! Alleen samen kunnen we iets bereiken. Ouders, jongeren en providerteam: We hebben elkaar nodig!

Belijdeniscatechese

Jongeren of anderen die belijdenis willen doen, kunnen dit laten weten aan één van beide predikanten. In gezamenlijk overleg kan de te volgen route worden afgesproken.

Frequentie: Wekelijks
Doelgroep: Jongeren van 12-18 jaar
Aanmelding verplicht: ja
Contactgegevens:

 

Contactpersonen catechese algemeen        
Derk Floors                         Kerkstraat 27              tel. 026 495 34 87      
George Prins J.P. Coenstraat 8       tel. 026 495 16 94
Marjolein Prent Europalaan 19        tel. 06 2055 26 37 
     
Contactpersoon belijdeniscatechesatie        
Derk Floors Kerkstraat 27 tel. 026 495 34 87