Bloemengroep

LITURGISCHE BLOEMSCHIKKING

De bloemengroep verzorgt de symbolische of liturgische bloemschikking bij bijzondere gelegenheden binnen het kerkelijk jaar (zoals bijvoorbeeld met Pasen, Kerst en de Laatste zondag van het kerkelijk jaar).
Dit ter ondersteuning van de dienst of viering en met gebruikmaking van de thema’s en teksten uit de liturgie. 
In de kerkdienst wordt uitleg gegeven over de samenstelling hiervan.

 

BLOEMENGROET NAAR GEMEENTELID

De bloemengroep verzorgt ook de bloemen die wekelijks als groet van de gemeente naar bijvoorbeeld een ziek gemeentelid gaan of naar iemand die we graag willen laten weten dat er aan hem/haar wordt gedacht.
In de kerkdienst wordt gevraagd wie deze bloemen weg wil brengen. 

Indien leden van de kerk vinden dat iemand in onze gemeente, gezien een bijzondere situatie (ziekte enz.), in aanmerking komt voor de bloemengroet uit de kerkdienst, kunnen zij dat melden aan de contactpersoon:
mevr. D. Frederiks, Roggeweg 1, tel. 026 495 23 80

 Contactpersoon van de Bloemengroep is mevr. Rita de Kort, Gasthuisbouwing 20, Rheden. tel. 026 495 34 59