Autovervoer


Voor een aantal gemeenteleden is of wordt het moeilijk om kerkdiensten of andere kerkelijke activiteiten te bezoeken.

U kunt voor vervoer bellen naar:

Mw. L. van Beek, IJsselsingel 89, tel. 495 28 51