ANBI SBRD


ANBI STICHTING BEHOUD RHEDENSE DORPSKERK


Geeft u wel eens geld aan een goed doel?
Giften en schenkingen die u doet, mag u onder voorwaarden aftrekken in uw aangifte
inkomstenbelasting. Een belangrijke voorwaarde, die de Belastingdienst hieraan stelt,
is dat het goede doel waaraan u schenkt is aangemerkt als
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

De Stichting Behoud Rhedense Dorpskerk (SBRD) is als ANBI door de Belastingdienst aangemerkt.
U mag daarom uw donatie aan de SBRD als aftrekpost bij uw inkomstenbelasting aangeven.
Omdat de stichting een culturele instelling is, mag dat zelfs voor 125 % (bij een donatie van
€ 100 ,00 bedraagt de aftrek € 125,00, mits u boven de drempel van 1% van uw verzamelinkomen komt).

Per 1 januari 2014 zijn de wettelijke regels voor ANBI’s aangescherpt:
er geldt een publicatieplicht waarin de ANBI de gever / schenker moet informeren.

Op deze pagina vermelden wij de belangrijkste informatie. 

Naam Stichting Behoud Rhedense Dorpskerk
Statutaire zetel Rheden 
Oprichtingsdatum 17 oktober 2008
Inschrijvingsnummer KvK 41052624
Fiscaal nummer 8158.10.106 
   
Bestuurssamenstelling (vrijwilligers)  
dhr. H. Bluemink voorzitter
dhr. A.H. van Dijk penningmeester
mevr. I. Elderman secretaris
dhr. J. Colenbrander lid
mevr. L. Kooij afgevaardigde van het College van Kerkrentmeesters
   
Contact  
Secretariaat SBRD  
Dorpsstraat 70, 6991 HH Rheden  
   
Ga voor financiële informatie naar  
   

Download