Aktie Kerkbalans 2018

INSPIRATIE, ONTMOETING EN BEMOEDIGING

Eind januari heb ik de Kerkbalans aangekondigd. De voorlopige uitslag kan ik nu geven: 

Er zijn in het totaal 439 toezeggingen gedaan dat zijn er ca. 20 minder dan in 2017 dit komt o.a. door overlijden, verhuizing en om andere redenen waar wij respect voor hebben. In het totaal is er € 96.347,-- toegezegd. Het gemiddelde per pastorale eenheid ligt iets boven het gemiddelde van 2017. Wij zijn daar blij mee.

De uiteindelijke opbrengst over 2017 is € 100.118,-- .

Namens het college bedank ik u voor uw toezeggingen.

En allen die meegeholpen hebben de actie Kerkbalans 2018 mogelijk te maken, BEDANKT!

Met vriendelijk groet,

Namens het College van Kerkrentmeesters, Wilma ter Horst